1. دینا کمالی
    Follow
17 1 5,951
محفل سایر هنر ها
نقاشی روی کاشی برجسته
8 0 5,808
محفل نقاشی و گرافیک
موضوع دنیادچشم ماست به صورت ذهنی کشیدم وچون هیییچ وقت استادی نداشتم وکلاسهای نقا... ادامه
5 0 13,532
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی بامدادطراحی موضوع ذهنی خدایان مصر
11 0 5,870
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی بامدادروی کاغذساده که این نقاشی هاروروی سرامیک هم کارمیکنم بارنگ روغن اثار... ادامه
10 0 11,265
کاراکتر شاد
بدون عنوان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم قربانعلی زاده
محمد مولای
مریم شرافتی