1. دینا کمالی
    Follow
نقاشی روی کاشی برجسته
موضوع دنیادچشم ماست به صورت ذهنی کشیدم وچون هیییچ وقت استادی نداشتم وکلاسهای نقا... ادامه
نقاشی بامدادطراحی موضوع ذهنی خدایان مصر
نقاشی بامدادروی کاغذساده که این نقاشی هاروروی سرامیک هم کارمیکنم بارنگ روغن اثار... ادامه
بدون عنوان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Shiva
امیرمحمد حاجی حسینی
علی اکبر سیاحی