1. مریم سادات آتشی
    Follow
  2. نقاش مدرن

1 0 576
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از نقاشی رنگ روغن
5 0 812
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی #اکرلیک به سبک شخصی خودم #بوم ۵۰.۷۰ سانتیمتر
10 0 8,166
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی_مدرن #اکرلیک #ابعاد ۴۰.۵۰ #اتود از خودم ، یه سبک آزاد بدون وجود خطوط صاف ... ادامه
12 0 1,806
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ، ۵۰.۷۰ سانتیمتر ، امپرسیونیسم
9 0 2,063
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ۲۰.۲۵ سانتیمتر .کاردک .امپرسیونیسم
17 3 3,229
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ، تکنیک کاردک ، سایز ۲۵.۲۰
7 0 1,353
محفل نقاشی و گرافیک
#اکرلیک #ابعاد ۶۰.۸۰ # سبک شخصی فقط با استفاده از قلم مو پهن ۵ سانتی
16 2 5,179
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی سبک پست #امپرسیونیسم ، بوم ۵۰ ۷۰ سانتیمتر ، #رنگ روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

shahrzad
یاسمن قندی
yusefnoruzi