1. شقایق معظمی
    Follow
  2. Instagram= sh02archivegallery گالری آرشیو

هنر نقاشی و گرافیک نقاشی سورئال شقایق معظمی نام هنرمند= شقایق معظمی
سایز= 70*100 ( همراه با قاب)
سبک= اکرلیک
تکنیک= آبستره
نام اثر= #اتفاق
20 0 10,945
400,000 تومانخرید اثر
نام هنرمند= شقایق معظمی سایز= 70*100 ( همراه با قاب) سبک= اکرلیک تکنیک= آبستر... ادامه
نام هنرمند= شقایق معظمی سایز= 40*60 (همراه با قاب) سبک= اکرلیک
نام هنرمند= شقایق معظمی سایز= 35*45 (همراه با قاب) نام اثر= خیال سبک= اکرلیک
نام هنرمند= شقایق معظمی سایز= 90*120 (همراه با قاب) سبک=رنگ روغن + اکرلیک + کا... ادامه
نام هنرمند= شقایق معظمی سایز= 60*80 (همراه با قاب) سبک= رنگ روغن + اکرلیک + ور... ادامه
نام هنرمند= شقایق معظمی سایز= 70*100 (همراه با قاب) سبک= رنگ روغن + اکرلیک نا... ادامه
نام هنرمند= شقایق معظمی سایز= 70*100 سبک= رنگ روغن + اکرلیک نام اثر= مالنا
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ab-derakhshan
Asal jelveh
Azadeh sadeghi javid