1. شاهرخ موقرنژاد
    Follow
  2. مدرک تحصیلی کارشناسی خسابداری .شرکت درنمایشگاه گروهی موزه معاصر فلسطین ونمایشگاه گروهی در گالری گلستان.و نمایشگاه انفرادی در موزه بانک ملی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نسترن انوری
Rock painting
مریم بهمن ابادی