1. نیما الیکایی
    Follow
  2. استاد و مدرس انجمن خوشنویسان ایران کتابت کامل شاهنامه فردوسی برگزیده چندین جشنواره خوشنویسی داخلی و خارجی

15 0 7,244
محفل خوشنویسی
دعای نادعلی سایز ۷۰×۵۰ کاغذ آهار مهره
16 0 6,840
محفل خوشنویسی
سوره ی مبارکه حمد سایز ۷۰×۵۰
15 0 6,595
محفل خوشنویسی
دعای ربنا سایز ۷۰ ×۵۰
15 0 7,252
محفل خوشنویسی
سایز ۷۰×۵۰ سوره ی آل عمران کاغذ آهار مهره
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

sepid
علی مردانی
Armin sardari