1. نیما الیکایی
    Follow
  2. استاد و مدرس انجمن خوشنویسان ایران کتابت کامل شاهنامه فردوسی برگزیده چندین جشنواره خوشنویسی داخلی و خارجی

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی نیما الیکایی دعای نادعلی
سایز ۷۰×۵۰
 کاغذ آهار مهره
11 0 5,673
2,500,000 تومانخرید اثر
دعای نادعلی سایز ۷۰×۵۰ کاغذ آهار مهره
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی نیما الیکایی سوره ی مبارکه حمد 
سایز ۷۰×۵۰
12 0 5,302
3,000,000 تومانخرید اثر
سوره ی مبارکه حمد سایز ۷۰×۵۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی نیما الیکایی دعای ربنا 
سایز ۷۰ ×۵۰
10 0 4,977
4,000,000 تومانخرید اثر
دعای ربنا سایز ۷۰ ×۵۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی نیما الیکایی سایز ۷۰×۵۰ 
سوره ی آل عمران 
کاغذ آهار مهره
11 0 5,632
3,000,000 تومانخرید اثر
سایز ۷۰×۵۰ سوره ی آل عمران کاغذ آهار مهره
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

توحید صادقی
ستاره قنبری
مجتبی دهقانی زاده