1. نیما الیکایی
    Follow
  2. استاد و مدرس انجمن خوشنویسان ایران کتابت کامل شاهنامه فردوسی برگزیده چندین جشنواره خوشنویسی داخلی و خارجی

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی نیما الیکایی دعای نادعلی
سایز ۷۰×۵۰
 کاغذ آهار مهره
14 0 6,639
2,500,000 تومانخرید اثر
دعای نادعلی سایز ۷۰×۵۰ کاغذ آهار مهره
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی نیما الیکایی سوره ی مبارکه حمد 
سایز ۷۰×۵۰
15 0 6,352
3,000,000 تومانخرید اثر
سوره ی مبارکه حمد سایز ۷۰×۵۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی نیما الیکایی دعای ربنا 
سایز ۷۰ ×۵۰
13 0 5,957
4,000,000 تومانخرید اثر
دعای ربنا سایز ۷۰ ×۵۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی نیما الیکایی سایز ۷۰×۵۰ 
سوره ی آل عمران 
کاغذ آهار مهره
14 0 6,786
3,000,000 تومانخرید اثر
سایز ۷۰×۵۰ سوره ی آل عمران کاغذ آهار مهره
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زینب مرادی
بهنام عاکف
جعفر صبح زاهدی