1. بوژان رحیمی
    Follow
  2. کارشناس نقاشی،فعال در زمینه نقاشی دیواری

10 0 5,645
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم #۵۰×۷۰ سانتیمتر #به همراه قاب و پاسپارتو
12 1 4,093
محفل نقاشی و گرافیک
طراحی روی مقوا #A3 # به همراه قاب و پاسپارتو
13 1 4,007
محفل نقاشی و گرافیک
طراحی رو مقوا #A3 #به همراه قاب و پاسپارتو
14 0 3,867
محفل نقاشی و گرافیک
طراحی روی مقوا #A3 #به همراه قاب و پاسپارتو
8 0 3,402
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم #۵۰ × ۷۰ سانتیمتر #به همراه قاب و پاسپارتو
8 0 3,627
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی رنگ و روغن #سایز اثر :۵۰ ×۷۰ سانتیمتر #به همراه قاب چوبی و پاسپارتو
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

راضیه شومالی
نرگس درخشان
نرگس نره ئی