1. طاهر مقدم
    Follow
  2. خوشنویسی و نقاشی خط

9 0 7,459
محفل خوشنویسی
مرکب #ساج زمینه گلاسه رنگ شده شاپین #تذهیب . اندازه بدون پاسپارتو ۷۰ در ۵۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سیدطه میرحسین زاده
رضا انصاری جوزانی
Farshad Heidari