1. شهرزاد فرازی
    Follow
هنر عکاسی محفل عکاسی شهرزاد فرازی جنگ نابرابر
6 0 2,104
100,000 تومانخرید اثر
جنگ نابرابر
عنوان: رگِ درخت ابعاد :۵۰.۷۰ اکرولیک
عنوان: بَشَر تکنیک: اکرولیک ابعاد: ۵۰.۶۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهرا شهیدی نژاد
معصومه آقائی نژاد
شیماهاشمی