1. علی مهدیزاد
    Follow
  2. نوازنده و مدرس تار و سه تار و آواز ایرانی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آنیسا آیتی زاده
عاطفه محمدی
نوید بیدار