1. ﺳﺎﻡ پرنیان
    Follow
  2. ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻣﯿﻨﻮﺍﺯﻡ.ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ .ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ .ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ .ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﻭ ﺁﺭﻡ .ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﻭ ﺑﻨﺮ ﻭ ... ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﯼ ﻭ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ . ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﻗﻬﻮﻩ .ﻻﺗﻪ ﺁﺭﺕ .

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Sara
Sanaz_talaei
لیلیٰ صفاریان طوسی