1. فرهاد_هیوا
    Follow
6 0 3,681
محفل سایر هنر ها
اثر مربوط از #سیم #مفتول و #چوب باقی مانده از قاچاق و برش بدون مجوز درختان است.
4 0 2,768
محفل سایر هنر ها
اثر مربوط از #سیم #مفتول ساخته شده و تعادل ان کاملا بدون دخالت چسب هست.
6 0 3,208
محفل سایر هنر ها
اثر مورد نظر از #سیم #مفتول ساخته شده و در قسمتهای خاصی از ان از #کانوا نیرگز ا... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مجید جعفری
مهشاد امامی
sonia-tayebi