1. زهرا رسولی
    Follow
7 0 4,381
محفل سایر هنر ها
نام اثر: تضاد کلاژ:چوب ؛خاتم ؛فلز ؛رنگ اندازه :30×60
6 0 3,744
محفل سایر هنر ها
نام اثر : تضاد مجسمه کلاژ چوب و رنگ اندازه 30×40
5 0 2,867
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال انداز ه30×40
5 1 2,845
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال متریال: چوب اندازه 40× 50
4 0 2,726
محفل سایر هنر ها
چیدمان از مجموعه مینیمال متریال:چوب اندازه :30 ×40
6 0 3,644
محفل سایر هنر ها
نام اثر تضاد کلاژ -چوب_ خاتم _ رنگ_ فلز اندازه:۳۰× 40
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Poone rezaeeian
Azadartist1
رسول شوبیری