1. حورا برهما
    Follow
  2. نویسنده :شاعر؛ داستان نویس؛ فیلمنامه نویس ؛ مدیر و تهیه کننده تولید کتابهای صوتی پرشنگ؛ گویندگی کتاب صوتی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرتضی نائیجی
حسین اردشیری (سکوت)
شباویز؛حمید هادیزاده