1. شکوفه امیری مقدم
    Follow
  2. مدرس بازیگری تئاتر (فیزیکال تئاتر) کارگردان وطراح حرکات فرم در تئاتر آموزش و طراح حرکات فیزیکال معلولین جسمی وحرکتی گوینده رادیو

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بهمن بیدقی
علی
هانیه خسروان