1. مهدی سعیدی
    Follow
  2. کارشناسی کارگردانی سینما نویسنده و کارگردانی چند تاتر ، فیلم کوتاه و نوشتن چند طرح و فیلمنامه ی بلند سینمایی بازیگری در تاتر و سینما سرودن شعر و ترانه

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود گرجی-عرفان-
علی رزاقی
جمشیدفرجوندفردا