1. پروین فتاحی زاده
    Follow
  2. لیسانس گرافیک نقاش، معرق کار ،خوشنویس

7 0 8,067
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
نام اثر :ملکه های هخامنشی (گنج پازیریک) تکنیک :اکرولیک روی بوم نام خالق اثر :... ادامه
20 1 11,575
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
نام اثر :گلهای رز تکنیک:اکرولیک قطع:70 ×70
21 1 12,696
محفل سایر هنر ها
123X110CM
شب پرستاره تکنیک:کلاژ با خرده های چوب قطع110×123
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک پروین فتاحی زاده  نام اثر :بوسه #فروخته_شد
تکنیک :اکرولیک روی بوم
قطع :70 ×70
فروخته شد
23 1 8,898
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر :بوسه #فروخته_شد تکنیک :اکرولیک روی بوم قطع :70 ×70
26 2 7,894
محفل سایر هنر ها
نام اثر :سونات مهتاب بتهوون تکنیک :کلاژ با خرده های چوب 40×40
7 0 4,515
محفل سایر هنر ها
نام اثر :مهتاب تکنیک :کلاژ با خرده های چوب قطع :50×70
12 0 4,101
محفل سایر هنر ها
اسب تکنیک :کلاژ با خرده های چوب قطع :100×80
18 0 8,818
محفل سایر هنر ها
70X70CM
نام اثر:لبخند ژوکوند تکنیک :کلاژ با خرده های چوب قطع:/70 ×70
17 0 6,583
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
نام اثر :سرخ وسیاه تکنیک :اکرولیک روی بوم قطع :70 ×70
14 1 6,996
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
نام اثر :در جستجوی سیمرغ تکنیک :اکرولیک روی بوم قطع :70 ×70
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سعید علیخانی
بختیار احمدی اقدم
زهرا پروانه