1. پروین فتاحی زاده
    Follow
  2. لیسانس گرافیک نقاش، معرق کار ،خوشنویس

نام اثر :گلهای رز تکنیک:اکرولیک قطع:70 ×70
هنر سایر محفل سایر هنر ها پروین فتاحی زاده  شب پرستاره
تکنیک:کلاژ با خرده های چوب
قطع110×123
14 0 7,483
10,000,000 تومانخرید اثر
شب پرستاره تکنیک:کلاژ با خرده های چوب قطع110×123
نام اثر :بوسه #فروخته_شد تکنیک :اکرولیک روی بوم قطع :70 ×70
هنر سایر محفل سایر هنر ها پروین فتاحی زاده  نام اثر :سونات مهتاب بتهوون
تکنیک :کلاژ با خرده های چوب
40×40
18 1 5,745
1,000,000 تومانخرید اثر
نام اثر :سونات مهتاب بتهوون تکنیک :کلاژ با خرده های چوب 40×40
هنر سایر محفل سایر هنر ها پروین فتاحی زاده  نام اثر :مهتاب
تکنیک :کلاژ با خرده های چوب
قطع :50×70
3 0 3,045
1,500,000 تومانخرید اثر
نام اثر :مهتاب تکنیک :کلاژ با خرده های چوب قطع :50×70
هنر سایر محفل سایر هنر ها پروین فتاحی زاده  اسب
تکنیک :کلاژ با خرده های چوب
قطع :100×80
7 0 2,961
2,000,000 تومانخرید اثر
اسب تکنیک :کلاژ با خرده های چوب قطع :100×80
هنر سایر محفل سایر هنر ها پروین فتاحی زاده  نام اثر:لبخند ژوکوند
تکنیک :کلاژ با خرده های چوب
قطع:/70 ×70
13 0 5,641
10,000,000 تومانخرید اثر
نام اثر:لبخند ژوکوند تکنیک :کلاژ با خرده های چوب قطع:/70 ×70
نام اثر :سرخ وسیاه تکنیک :اکرولیک روی بوم قطع :70 ×70
نام اثر :در جستجوی سیمرغ تکنیک :اکرولیک روی بوم قطع :70 ×70
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

houla
الهام قربانی
لارا وارطانیان