1. فاطمه مهدیزاده صابر
    Follow
  2. کارشناس ارشد هنر مدرس ابرنگ عضو بین المللی جامه ابرنگ iws عضو انجمن ابرنگ ایران عضو انجمن ابرنگ خراسان برگزیده 3 همایش ابرنگ در تهران منتخب 5 جشنواره بین المللی 25 سال سابقه هنری

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امین زاپوتا
مرجان دانایی
فاطمه