1. فاطمه مهدیزاده صابر
    Follow
  2. کارشناس ارشد هنر مدرس ابرنگ عضو بین المللی جامه ابرنگ iws عضو انجمن ابرنگ ایران عضو انجمن ابرنگ خراسان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزیده 3 همایش ابرنگ در تهران منتخب 5 جشنواره بین المللی 25 سال سابقه هنری

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

عاطفه فشمی
باران آریایی جاویدان(ساعده همه کش)
نیلوفر بهشتی نسب