1. عزیزه ساعدی کهنه شهری
    Follow
  2. سال ۸۶ نمایشگاه گروهی جشنواره سیمرغ انقلاب مدرس نقاشی عضو انجمن نگارگران ایران سال ۸۸ نفر برگزیده ورکشاپ کشوری در آذربایجان غربی سال ۸۸ جشنواره نورالحسنین ۳۰ نمایشگاه گروهی ۶ نمایشگاه انفرادی سال ۹۹ نفر اول المپیاد استانی سال ۹۹نفر برتر جشنواره کشوری لبخند قهرمان سال ۹۹ مقام سوم کشوری در جشنواره رویش دارای هنر کارت کشوری

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سارو
سیاوش دیداری
Shoorijeh8183