1. طاهره تراب
    Follow
  2. دارای دو مدرک نمایشگاهی خارج از کشور (گرجستان، عمان) مدارک نمایشگاهی داخلی فعال در زمینه های سیاه قلم، پاستل، طراحی سرعتی، سبک های مدرن و...

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سحر صفاران
سباکرمی
گلتن تجدد