1. سمیه عطاالهی
    Follow
  2. فارقالتحصیل کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه الزهرا تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

9 0 2,251
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
سمیه عطاالهی اکریلیک روی بوم 1398 بدون عنوان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شاهین عظیمی نیا
Sarehmokhtari
Kimiya honarvar