1. علی درخواه
    Follow
  2. کارشناس ارشد نقاشی موسس آموزشگاه تجسمی سها

7 0 4,691
محفل نقاشی و گرافیک
20X25CM
رنگ روغن روی کاغذ گلاس سال۱۳۹۰ آبستره علی درخواه
4 0 4,561
محفل نقاشی و گرافیک
20X25CM
رنگ روغن روی کاغذگلآسه سال۱۳۹۰ آبستره علی درخواه
5 0 4,559
محفل نقاشی و گرافیک
20X25CM
رنگ روغن روی کاغذ گلاسه سال۱۳۹۰ آبستره علی درخواه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Zahra-hashemi
علی ضیافتی
azita