1. شمس الدین نقویان
    Follow
  2. دارای 30 سال سابقه ی فعالیت در رشته ی هنر خوش نویسی و گرافیک

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد:70x120
متریال:رنگ اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم
2 0 1,457
1,200,000 تومانخرید اثر
ابعاد:70x120 متریال:رنگ اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد:40x60
متریال:رنگ اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم
2 0 2,201
800,000 تومانخرید اثر
ابعاد:40x60 متریال:رنگ اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم
ابعاد:50x70 متریال:ترکیب مواد و اکریلیک روی بوم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 35x50
ترکیب مواد روی بوم
10 0 7,777
1,000,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 35x50 ترکیب مواد روی بوم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان متن:درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
متریال:رنگ اکریلیک و مرکب روی بوم
1 0 2,975
800,000 تومانخرید اثر
متن:درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد متر... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 20x30
مرکب و گواش روی کاغذ تذهیب
2 0 3,413
400,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 20x30 مرکب و گواش روی کاغذ تذهیب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 25x30
کاغذ دست ساز مرکب و اکولین
2 0 2,339
1,500,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 25x30 کاغذ دست ساز مرکب و اکولین
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 30x20
مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
2 0 2,309
400,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 30x20 مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 20x30
مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
1 0 2,234
400,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 20x30 مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شمس الدین نقویان ابعاد: 21x30
مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
3 0 2,359
400,000 تومانخرید اثر
ابعاد: 21x30 مرکب روی کاغذ گلاسه ی تذهیب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

تقی معین نیا
jafar ali sarvi hampa
سلمان فضلی