1. شهرزاد‌حاجی اشرفی
    Follow
  2. کارشناس عکاسی

2 0 2,698
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : تله پاتی #سورئال ۵۰x۷۰ Acrylic شبرنگ+ اکولین مقوا فابریانو + ۵ cm... ادامه
5 0 1,242
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
2 0 610
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
1 0 599
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
2 0 584
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
2 0 1,185
محفل نقاشی و گرافیک
نام : تله پاتی #سورئال مقوا Acrylic با اکولین
1 0 2,155
محفل نقاشی و گرافیک
اسم اثر: تنافض ۳۱x۴۴ مقوا + قاب اکولین + گواش
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیر انصاریان
سیاوش فرحی
پرنیا انوری