1. شهرزاد‌حاجی اشرفی
    Follow
  2. کارشناس عکاسی

3 0 4,196
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : تله پاتی #سورئال ۵۰x۷۰ Acrylic شبرنگ+ اکولین مقوا فابریانو + ۵ cm... ادامه
6 0 1,735
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
3 0 933
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
2 0 905
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
3 0 889
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
3 0 1,757
محفل نقاشی و گرافیک
نام : تله پاتی #سورئال مقوا Acrylic با اکولین
2 0 4,465
محفل نقاشی و گرافیک
اسم اثر: تنافض ۳۱x۴۴ مقوا + قاب اکولین + گواش
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

peyman_germany
آیدا متین
سمیه کسایی