1. شهرزاد‌حاجی اشرفی
    Follow
  2. کارشناس عکاسی

1 0 963
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : تله پاتی #سورئال ۵۰x۷۰ Acrylic شبرنگ+ اکولین مقوا فابریانو + ۵ cm... ادامه
2 0 452
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
0 0 195
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
0 0 194
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
1 0 195
محفل عکاسی
#یخ در طبیعت ۵۰x۷۰ به بالا
1 0 477
محفل نقاشی و گرافیک
نام : تله پاتی #سورئال مقوا Acrylic با اکولین
1 0 616
محفل نقاشی و گرافیک
اسم اثر: تنافض ۳۱x۴۴ مقوا + قاب اکولین + گواش
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حمیدرضا داودی
میلاد صدیق
اکرم کریم زاده