موضوع اثر: کاج ابعاد اثر: ۳۰در۴۰ قاب شده #کاج #طبیعت
عنوان اثر : حفره 40/40 #نقاشى حجم دار تلفیق کاج و #رنگ روغن از مجموعه : حس ... ادامه
گردن آویز برگ چنار . متریال: چوب کاج
هنر خوشنویسی اشعار خیام فرشاد قربانی اثر روی تنه‌ی درخت کاج بوده...ابعاد ۱۷ در ۱۷ است..بیت اول این رباعی هم روی چوب دیگری نوشته شده
16 0 17,817
100,000 تومانخرید اثر
اثر روی تنه‌ی درخت کاج بوده...ابعاد ۱۷ در ۱۷ است..بیت اول این رباعی هم روی چوب د... ادامه
Loading