7 0 1,926
محفل نقاشی و گرافیک
#نخی را من ندیدم خشک باشد ، بهر اینست اینهمه کارآمدست
2 0 1,874
محفل نقاشی و گرافیک
این اثر string art از میخ و نخ و Mdf استفادہ شدہ این نقاشیہ نخی زیرہ نورہ آب... ادامه
8 0 5,875
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشیہ نخی ! ابعاد: 1m×1m متریال : MDF , میخ ، نخ بلکلایت
13 0 9,286
محفل نقاشی و گرافیک
حراجی اوراسیا نام هنرمند : فریدالله ادیب آئین نام اثر : مقام افیون سبک: کنشی... ادامه
8 0 11,920
محفل نقاشی و گرافیک
حراجی اوراسیا حراج آنلاین آثار هنری نام هنرمند : فریدالله ادیب آئین ملیت نقاش:اف... ادامه
7 0 12,953
محفل نقاشی و گرافیک
حراجی اوراسیا حراج آنلاین آثار هنری نام هنرمند : فریدالله ادیب آئین ملیت نقاش:اف... ادامه
6 0 11,192
محفل نقاشی و گرافیک
حراجی اوراسیا حراج آنلاین آثار هنری نام هنرمند : فریدالله ادیب آئین ملیت نقاش:اف... ادامه
6 0 10,721
محفل نقاشی و گرافیک
حراجی اوراسیا حراج آنلاین آثار هنری نام هنرمند : فریدالله ادیب آئین ملیت نقاش:اف... ادامه
8 1 8,414
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد بر روی مقوا سایز: 30x40 دلم میخواست دیوارهای اتاقم #آبی بود و تخت خوا... ادامه
5 0 2,488
محفل گویندگی
ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم...
Loading