10 0 5,742
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نام اثر: عشق ناصرالدین شاه تکنیک:ترکیب مواد ابعاد:۱۰۰ در ۷۰ #ناصرالدین شاه #... ادامه
2 0 3,858
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر : زولیخا ( سوگلی دربار ناصرالدین شاه قاجار ) . متریال تابلو : رنگ رو... ادامه
10 0 6,035
محفل نقاشی و گرافیک
🔴 #امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار و موسس مدرسه دارالفنون ۱۰۰×۱۵۰ رنگ رو... ادامه
Loading