نتایج جست جو "میکس_مدیا" در سایت 100هنر

10 6 25,572
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نام اثر: بدون عنوان هنرمند:زهرا اصلانی سال خلق اثر:1401 #میکس_مدیا #نقاشی #ترک... ادامه
11 2 15,395
محفل نقاشی و گرافیک
40X200CM
عنوان :عاصی ااز مجموعه سفر نامه #سفرنامه تکنیک : میکس مدیا_اکرلیک و خورکار روی ... ادامه
8 1 16,417
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
عنوان: دریانه همه چیز و هیچ موضوع: دخالت انسان در طبیعت #میکس_مدیا سال خلق 1397
5 0 7,824
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان. سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
4 0 4,838
محفل نقاشی و گرافیک
60X40CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، کار 2 لت می باشد. سحر ... ادامه
3 0 4,607
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
4 0 4,378
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
7 0 4,179
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
5 0 4,099
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
نقاشی روی بوم، درختان،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا ... ادامه
3 0 3,849
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
نقاشی روی بوم، درخت،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا #... ادامه
4 0 3,742
محفل نقاشی و گرافیک
30X60CM
نقاشی روی بوم، درخت،1401، ترکیب مواد، از مجموعه درختان، سحر تهرانی #میکس_مدیا... ادامه
Loading