نتایج جست جو "میکس_مدیا" در سایت 100هنر

8 4 13,340
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نام اثر: بدون عنوان هنرمند:زهرا اصلانی سال خلق اثر:1401 #میکس_مدیا #نقاشی #ترک... ادامه
10 2 12,075
محفل نقاشی و گرافیک
40X200CM
عنوان :عاصی ااز مجموعه سفر نامه #سفرنامه تکنیک : میکس مدیا_اکرلیک و خورکار روی ... ادامه
8 1 13,764
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
عنوان: دریانه همه چیز و هیچ موضوع: دخالت انسان در طبیعت #میکس_مدیا سال خلق 1397
8 0 6,863
محفل نقاشی و گرافیک
120X120CM
#آبستره #تابلو_مدرن #میکس_مدیا سطح کار برجسته متریال: میکروسمنت ، تکسچر، رنگ... ادامه
4 0 4,590
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
#میکس_مدیا روی #بوم ۱۴۰۰# خورشید سیاه سعید لسانی
5 0 4,055
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
#میکس_مدیا #اکریلیک و رنگ روغن روی #بوم ۱۳۹۹ قایق ها سعید لسانی
8 0 3,998
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
عنوان: در میانه همه چیز و هیچ موضوع: دخالت انسان در طبیعت #میکس_مدیا سال خلق: 1397
Loading