دکلمه شعر اخوان ثالث
بازدید آثار (20)
دکلمه شعر نیما یوشیج
بازدید آثار (12)
نمایشنامه خوانی چخوف
بازدید آثار (10)
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر احمد شاملو
بازدید آثار (14)
9 13 13,455
محفل گویندگی
دکلمه:بوسه با صدای بنده امین اجودی شعر:رضا محمدی موسیقی: قطعه سکرت گاردن فدایی ... ادامه
16 3 8,577
محفل فیلم و انیمیشن
دوبله متفاوت شیوامردان نیا
13 1 8,584
محفل فیلم و انیمیشن
بخشی از دوبله فیلم طراح عروسی باصدای شیوامردان نیا
7 1 3,780
محفل فیلم و انیمیشن
دوبله جدید فیلم خداحافظ دختر با صدای شیوامردان نیا
7 0 4,476
محفل فیلم و انیمیشن
بخشهایی از دوبله فیلم سینمایی غارتگر پنج باصدای شیوا مردان نیا
Loading