1. سمانه رهنما
    Follow
  2. اثر برگزیده در اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک_ راه یابی اثر(پوستر) در بخش نمایشگاهی سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک و همچنین چاپ اثر در کتاب اولین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک_ چاپِ ۱اثر(نقاشی)در کتاب گرافیک سال بابان ۴ و ثبت اثر در کتابخانه ملی_ چاپ ۶ اثر (نقاشی)در کتاب گرافیک سال بابان ۵ و ثبت اثر در کتابخانه ملی_ کسب مقاوم اول در چهاردهمین جشنواره تجسمی استان همدان در بخش گرافیک(پوستر)_ کسب مقام اول طراحی پوستر در شانزدهمین جشنواره تجسمی استان همدان 99 پوستر راه یافته به جشنواره به سوی خدا استان اردبیل 99 پوستر راه یافته به جشنواره رضوی استان اصفهان 99 شرکت در چندین نمایشگاه گروهی عکس ،گرافیک،نقاشی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

اردشیر قیاسی
منیره حسن نژاد
فرانک فریدونی