1. م- ح- صحرا
    Follow
5 0 435
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
م_ح_صحرا# رنگ روغن
9 0 2,294
محفل نقاشی و گرافیک
60X20CM
م_ح_صحرا# نام اثر: تکامل# تابلوی سه تکه سایز هر قسمت 20*20 #رنگ روغن
4 0 471
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
م_ح_صحرا #متریال :رنگ روغن و چسب#
8 0 2,607
محفل نقاشی و گرافیک
80X40CM
#رومئو و ژولیت سال خلق اثر 1399 #متریال: رنگ روغن روی بوم #م ح _صحرا#
11 0 3,902
محفل نقاشی و گرافیک
80X40CM
#شهرسوخته 1399 #رنگ روغن خالق اثر: م_ح_صحرا#
15 0 2,740
محفل نقاشی و گرافیک
50X100CM
م-ح-صحرا نام اثر: خزان، سال 99
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مجتبی فخار
کسری منعمی
شکیبا معزی