1. رویا فرخی صدقیانی
    Follow
4 0 1,261
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
اکرلیک روی پارچه بوم، تابستان ۹۹، رویا فرخی
4 0 2,682
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
اکرلیک روی پارچه بوم ، رویا فرخی
2 0 384
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
اکرلیک روی پارچه بوم، زمستان ۹۸،رویا فرخی
2 0 381
محفل نقاشی و گرافیک
35X50CM
آبرنگ، پاییز۹۸، رویا فرخی
2 0 452
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
اکرلیک روی پارچه بوم،بهار ۹۹ ، منظره، رویا فرخی
2 0 372
محفل نقاشی و گرافیک
35X50CM
مرکب، زمستان ۹۸، نام:محکوم به سکوت ،رویا فرخی
2 0 1,675
محفل نقاشی و گرافیک
35X50CM
آبرنگ و مرکب، زمستان ۹۸، نام: ژرفای درون، رویا فرخی
2 0 474
محفل نقاشی و گرافیک
35X50CM
طراحی محیطی، آبرنگ ، زمستان ۹۸،رویا فرخی
3 0 1,547
محفل نقاشی و گرافیک
35X35CM
اکرلیک روی پارچه بوم ، بهار ۹۹ ،رویا فرخی
8 1 1,897
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
اکرلیک روی بوم _ زمستان 98 _نام اثر:طلوع وهم _رویا فرخی
4 0 624
محفل نقاشی و گرافیک
18X25CM
جوهر و آبرنگ روی کاغذ_ بهار 1399 _ رویا فرخی
4 0 520
محفل نقاشی و گرافیک
18X25CM
کنته و مداد روی کاغذ _ 1399 _ رویا فرخی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین اسماعیلی
علی شیرین ور
امین