1. زهرارستمی
    Follow
  2. _دارای مدرک لیسانس نقاشی _دارای مدرک فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه الزهرا (تهران) _دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران _تجربه ۴سال عکاسی حرفه ای

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رضا قلی پور
قاسم گشتاسب
الهام جهانفرد