1. پوریا خلیلی
    Follow
  2. - برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری کمال الدین بهزاد فروردین ماه 1393 - نمایشگاه گروهی عکاسان فعال محیط زیست با عنوان \"تنوع زیستی ، شریان زندگی\" در ایستگاه مترو ولیعصر 19 خرداد 1394 - نمایشگاه گروهی 1Pix در تاریخ 11 دی ماه 1394 - نمایشگاه گروهی جشنواره رشد در تاریخ 1395 - نمایشگاه گروهی قاب های سفید 19 و 20 اسفند 1395 (با یک عکس منتخب) - نمایشگاه گروهی قاب های سفید 24 و 26 اسفند 1396 (با دو عکس منتخب) - پذیرش یک عکس در بخش دوم جشنواره عکس خیام 1395 - پذیرش یک عکس در بخش دوم جشنواره عکس خیام 1396 - پذیرش یک عکس در بخش دوم جشنواره عکس خیام 1398 - تهیه و انتشار چندین گزارش تصویری همراه با متن پژوهشی در سایت امرداد - نمایشگاه گروهی عکاسان آزاد شهریور 1402 تالار ابن سینا شهرک غرب - عضو انجمن عکاسان میراث فرهنگی از سال 1400

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

foadzaare
حورا حق شنو
حامد خلیلی