1. پونه
    Follow
  2. شاعر.نقاش.دکلماتور.مجسمه ساز

2 0 377
محفل گویندگی
دکلمه: سکینه اکبری عنوان:آدمهای آروم زندگی
2 0 842
محفل نقاشی و گرافیک
90X70CM
کوچه باغ کودکی.رنگ وروغن. سال خلق اثر1386
1 0 46
محفل نقاشی و گرافیک
22222X2222CM
رنگ روغن.سال83. خیال
1 0 59
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
شب مهتابی. رنگ روغن
1 0 61
محفل نقاشی و گرافیک
70X90CM
پاییز جواهرده. رنگ روغن. سال خلق اثر 1385
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی بابائی
محمد ابراهیم فلاح تفتی
شیدا نامور