1. پرسیس پناهی
    Follow
نام اثر: دهلیز1. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
نام اثر: پری دریایی. ابعاد 40*30. رنگ #اکریلیک روی بوم #آبستره_سلولی #فلویدآرت #پرسیس.
نام اثر: دهلیز3. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
نام اثر: دهلیز5. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
نام اثر: #سماع . ابعاد 70*50. #اکریلیک روی بوم #آبستره #انتزاعی #ورق مس #پرسیس. بدون قاب
نام اثر: دهلیز4. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
نام اثر: دهلیز2. #رنگ_اکریلیک بر روی بوم. ابعاد 20*20. تکنیک #آبستره_سلولی #فلوی... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بهاره خلیقی
آزاده نودهی
رزا جعفرپور