1. پیام خدایاری
    Follow
  2. نوازنده و مدرس دف سرپرست ارکستر کوبه‌ای ماد

قطعه rain (باران) از مجموعه قطعاتی برای دف که در حال نگارش است.
تکنوازی در دو چهارم و شش هشتم
تکنوازی بداهه‌ی دف
اجرای ریز و ریتم‌(ریتم مقام های حی الله الله و حی الله)
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Majid Davoodi
شاهین اسکندری
امیر مناف پور