1. زهرا رئیسی
    Follow
  2. به صورت خودآموز کار نقاشی و تصویرگری انجام میدم. از گواش، آبرنگ، رنگ روغن و آکرلیک یا جوهر استفاده میکنم. بعضا از نقاشی دیجیتال هم برای تکمیل کارا یا به دست آوردن تجربه های جدید استفاده میکنم.

1 0 129
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن و گواش روی مقوا
1 0 140
محفل نقاشی و گرافیک
بازدید از سیاره ی ونوس رنگ روغن و گواش روی بوم. ابعاد ۲۵ در ۱۵
0 0 135
محفل نقاشی و گرافیک
آقای چشم قشنگ رنگ روغن و گواش و اکرلیک روی پارچه ی بوم
0 0 139
محفل نقاشی و گرافیک
حفاظ روحی متاترون نقاشی دیجیتال
1 0 141
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن و گواش و اکرلیک
0 0 140
محفل نقاشی و گرافیک
گواش و آبرنگ و نشاسته
1 0 138
محفل نقاشی و گرافیک
آبرنگ و مرکب روی کاغذ
3 0 4,077
محفل نقاشی و گرافیک
راپید و رنگ روغن روی کاغذ
2 0 864
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن و گواش روی مقوا
2 0 836
محفل نقاشی و گرافیک
گواش و رنگ روغن روی مقوا
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ghtaleb
سامان جعفری
معصومه احمدی موقر