1. زهرا رئیسی
    Follow
  2. به صورت خودآموز کار نقاشی و تصویرگری انجام میدم. از گواش، آبرنگ، رنگ روغن و آکرلیک یا جوهر استفاده میکنم. بعضا از نقاشی دیجیتال هم برای تکمیل کارا یا به دست آوردن تجربه های جدید استفاده میکنم.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ندا فروغ
علی خلیفاوی
معصومه آقائی نژاد