1. فروغ بانو
    Follow
  2. عکاس طبیعت نویسنده * هیچ * من هیچ را به تصویر می کشم هیچ را می نویسم هیچ را نفس می کشم هیچ را می نوشم هیچ را می بینم هیچ را می شنوم و موسیقی هیچ را در سکوت میرقصم زیرا زاده شده ام از هیچ هیچ را زیسته ام و برای هیچ خواهم مُرد! " ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ"

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

amirali ahmadi
Sahar karami
Mahla__sadeghi