1. زینب حیدری
    Follow
  2. لیسانس نقاشی از دانشکده فنی و حرفه ای دختران کرج اجرای نمایشگاه گروهی در نمایشگاه ایوان سپید سال 97

8 0 4,084
محفل نقاشی و گرافیک
بدون موضوع، نقاشی انتزاعی، ابعاد بوم: 70*50، اکریلیک #نقاشی #انتزاعی #آبستره #اکریلیک
18 0 8,742
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی انتزاعی اکریلیک اندازه بوم: 70*50 قاب شده #نقاشی #بوم #انتزاعی #آبستره #اکریلیک
16 0 8,019
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی انتزاعی اکریلیک ابعاد بوم: 70*50 قاب شده #نقاشی #بوم #انتزاعی #آبستره #اکریلیک
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نغمه عظیمی
b negargar
امیر شاهورانی