1. نگار رهنما
    Follow
  2. لیسانس معماری مقاله نویس ،عکاس ،خطاط با تمرین خط معماری شروع کردم و بدون گذراندن دوره با تمرین مهارت خط پیدا کردم

1 0 180
محفل خوشنویسی
در من کوچه ایست که با تو در آن نگشته ام ... الخطاط کاغذ گلاسه A4
1 0 179
محفل نقاشی و گرافیک
دریاچه سرو . بوم و رنگ روغنی
1 0 184
محفل خوشنویسی
آیت الکرسی قلم ، کاغذ تذهیب ابعاد A3
1 0 191
محفل خوشنویسی
به انتظار فصل تو تمام فصل ها گذشت
1 0 197
محفل خوشنویسی
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت کاغذ A4 الخطاط
1 0 197
محفل خوشنویسی
گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر الخطاط
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

باربدیزدانی
رضا صفوی
هادی عبادی