1. م- نرگسی
    Follow
3 0 431
محفل خوشنویسی
#خط_معلی #معلی جلوه نما تا که نمردم ز جدایی
13 4 1,346
محفل نقاشی و گرافیک
اُریجینال تکنیک: #رنگ_روغن ۴٠*۴٠
11 0 2,421
محفل نقاشی و گرافیک
اُریجینال تکنیک: #پاستل ۶٠*۴٠
23 2 2,939
محفل نقاشی و گرافیک
اُریجینال تکنیک #رنگ_روغن ۵٠*۴٠ سانتیمتر
6 1 1,699
محفل نقاشی و گرافیک
اُریجینال تکنیک #رنگ_روغن ١٠٠*٧٠ سانتیمتر
4 0 1,255
محفل نقاشی و گرافیک
اُریجینال تکنیک #رنگ_روغن ۵٠*۴٠ سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

م- زارع
احمدسنگینی
پیام محمدی