1. سیده نسترن جلیلی شانی
    Follow
1 0 360
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
نسترن جلیلی،۱۳۹۹،اکرولیک
1 0 489
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
رنگ روغن،نسترن جلیلی،۱۳۹۹
3 0 2,318
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
رنگ اکرولیک،نسترن جلیلی،بوم،ریشه در گل
2 0 1,385
محفل نقاشی و گرافیک
20X20CM
متریال:بوم،تکنیک:رنگ روغن،سال خلق اثر:1399،هنرمند:نسترن جلیلی شانی
1 0 777
محفل نقاشی و گرافیک
25X25CM
1399،نسترن جلیلی شانی،خفگی در رنگ،رنگ روغن
1 0 886
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
1399، #نسترن جلیلی شانی،رنگ روغن و اکرولیک، #سرخ پوست
1 0 832
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
1399،رنگ روغن،نسترن جلیلی شانی،سکوت
2 0 1,366
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
متریال:بوم،سال خلق:1399،نام اثرخلوتی کوتاه،تکنیک رنگ روغن، هنرمند:نسترن جلیلی شانی
3 0 3,361
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
#متریال:بوم ،سال خلق اثر:1399،نام اثر:مهمانی رنگ،هنرمند:نسترن جلیلی شانی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مجید غزنوی
محسن واففی
آیدین ساعی ارسی