1. نسیم زندی زاده(ں-ښ ٺاڪ)
    Follow
  2. از شعر رسیدم به روانشناسے! و از روانشناسے به غزل! مدام در حال تردد بین این دو هستم... غزل یا روانشناسے! یا شاید هردو... چاے کہ بے قند نمے شود... موسیقے هم باید باشد... اصلا چاے بدون هِل شبیهہ زنبور بے عسل اسٺ... ں.ښ ٺاڪ

9 4 1,837
محفل شعر و داستان
میریخت در سرم هر لحظه اضطراب
6 0 2,216
محفل شعر و داستان
کافر همه را به کیش خود پندارد!
6 0 2,191
محفل شعر و داستان
صد چشم پر از اشک... پر از اشک هزاران لب خندان
8 0 4,338
محفل شعر و داستان
مه پیکر عاشق کش نوشین لب دلسنگ
8 0 4,674
محفل شعر و داستان
می شوم مست و پریشان بهاری که تویی!
11 2 5,122
محفل شعر و داستان
اشتباه نوشت!! یک زن برای تو دلش تنگ و دل آشوب است! اشتباه نوشتیم! درست بخوانید!سپاس
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سید ابوالقاسم میرمحمد میگونی
احسان رستمیان
یادگار رحمانی