1. نسیم زندی زاده(ں-ښ ٺاڪ)
    Follow
  2. از شعر رسیدم به روانشناسے! و از روانشناسے به غزل! مدام در حال تردد بین این دو هستم... غزل یا روانشناسے! یا شاید هردو... چاے کہ بے قند نمے شود... موسیقے هم باید باشد... اصلا چاے بدون هِل شبیهہ زنبور بے عسل اسٺ... ں.ښ ٺاڪ

میریخت در سرم هر لحظه اضطراب
کافر همه را به کیش خود پندارد!
صد چشم پر از اشک... پر از اشک هزاران لب خندان
مه پیکر عاشق کش نوشین لب دلسنگ
می شوم مست و پریشان بهاری که تویی!
اشتباه نوشت!! یک زن برای تو دلش تنگ و دل آشوب است! اشتباه نوشتیم! درست بخوانید!سپاس
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

عارف عابدی
حسین اردشیری (سکوت)
مسعود احمدی