1. نسیم زندی زاده(ں-ښ ٺاڪ)
    Follow
  2. از شعر رسیدم به روانشناسے! و از روانشناسے به غزل! مدام در حال تردد بین این دو هستم... غزل یا روانشناسے! یا شاید هردو... چاے کہ بے قند نمے شود... موسیقے هم باید باشد... اصلا چاے بدون هِل شبیهہ زنبور بے عسل اسٺ... ں.ښ ٺاڪ

9 4 1,466
محفل شعر و داستان
میریخت در سرم هر لحظه اضطراب
6 0 1,850
محفل شعر و داستان
کافر همه را به کیش خود پندارد!
6 0 1,908
محفل شعر و داستان
صد چشم پر از اشک... پر از اشک هزاران لب خندان
8 0 4,031
محفل شعر و داستان
مه پیکر عاشق کش نوشین لب دلسنگ
8 0 4,290
محفل شعر و داستان
می شوم مست و پریشان بهاری که تویی!
11 2 4,587
محفل شعر و داستان
اشتباه نوشت!! یک زن برای تو دلش تنگ و دل آشوب است! اشتباه نوشتیم! درست بخوانید!سپاس
2 5 5,504
شعر عاشقانه
سکوت تلخ شما.... صد کلام می ارزد! ن. س تاک
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رخ
صابرشوفریان
آرش درخشان (غبار)