1. نجمه حسامی
    Follow
  2. دارای مدرک فنی حرفه ای نقاشی از سازمان فنی حرفه ای کشور شرکت در نمایشگاهای گروهی مشهد و تهران شرکت در دو نمایشگاه بین المللی مشهد

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مژگان ملاخلیلی
باربدیزدانی
هنرآموز باقرزاده