1. منیرالسادات اتشی
    Follow
0 0 2,480
محفل خوشنویسی
50X70CM
نقاشیخط. مرکب روی بوم
0 0 585
محفل خوشنویسی
70X50CM
نقاشیخط. اکریلیک روی بوم
1 0 1,648
محفل خوشنویسی
تکنیک.ورق طلا.تکچسر.اکریلیک روی بوم.50در50
8 0 3,807
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم.120در80
5 1 1,244
محفل خوشنویسی
نقاشیخط.ترکیب مواد.
9 1 1,159
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم.قیمت .ابعاد 80در120
18 1 3,001
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم دایره بقطر 1متر
8 1 2,446
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم.ابعاد 120در80
10 1 2,597
محفل خوشنویسی
اکریلیک وورق نقره روی بوم ابعاد 120در80.
11 1 2,148
محفل خوشنویسی
اکریلیک روی بوم دایره به قطر60سانت
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسن صالح ریاحی (حسن ریاحی)
رهی کرمی(کرمانشاهی)
فاطمه تاجیک