1. سید محمد علی میرباقری
    Follow
  2. من سید محمد علی میرباقری هفت سال عکاسی میکنم با سبک پرتره شروع کردم و بعد ها علاقه به عکاسی معماری و پردازش آثار تاریخی و فرهنگمون کردم و با حس و عشق عکاسی معماری میکنم، برای این سبک به صورت تجربی و با تحقیق شروع کردم به انجامش یکی از لذت بخش ترین سبک های عکاسی هست معماری با تمامی سختی های خودش. عکاسی معماری را ۳سال ِکار کردم و با دوستان هنرمند در این سبک آشنا شدم و از تجربیات آنها هم درس گرفتم .

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

لعیاتاجیک
hosein najafi
احد آریان پور