1. میثم عظیمی
    Follow
  2. دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی...از سال ۱۳۹۰به صورت خودآموخته نویسندگی را آغاز کردم شاعر_نویسنده_شعر سپید_شعرنو چاپ کتاب:رد پای کبود شعر همکاری با انتشارات نسل روشن_۱۳۹۷ کتاب رد پای کبود شعر مصور هست کتابی با قلم و عکس هایی از نگاه دوربین میثم عظیمی انجام کار عکاسی همراه با نویسندگی عکاسی انتزاعی عکس ها گاهی سرنخ شعر من می شوند.و با هم رابطه ای متقابل دارند عکاسی به من شعر نوشتن را یاد داد. صفحه

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

احد آریان پور
رخساره شجاع الدین
Farbod Hoseini AKA $aman