1. محمد ابراهیم مرادی
    Follow
  2. بیش از 60 نمایشگاه انفرادی و جمعی مدیر مسول آموزشگاه تجسمی مدیر مسول نگارخانه دبیر اولین انجمن تجسمی کرج داوری جشنواره های دانشگاهی و استانی نفر برگزیده جشنواره های تجسمی فجر و بینال های هنری مدرس نقاشی ایرانی در دانشگاه پیام نور و علمی و کاربردی

تشعیر ،اکرولیک وطلا روی فیبر 110در 70
اکرولیک روی فیبر 53در 38
اکرولیک روی فیبر 140در 65
اکرولیک روی فیبر 100سانتیمتر در 100سانتیمتر عنوان اثر :ققنوس
از مجموعه کوزه ها شماره 3 اکرولیک روی فیبر 90×40سانتیمتر
از مجموعه کوزه ها شماره 2 اکرولیک روی بوم 80×130سانتیمتر
از مجموعه کوزه ها شماره 1 اکرولیک روی بوم 100×100سانتیمتر
اکرولیک روی فیبر ابعاد 100سانتیمتر در 100سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مژگان محمدی
عصمت صادقی(غزال)
Alitamjidi