1. محمد ابراهیم مرادی
    Follow
  2. بیش از 60 نمایشگاه انفرادی و جمعی مدیر مسول آموزشگاه تجسمی مدیر مسول نگارخانه دبیر اولین انجمن تجسمی کرج داوری جشنواره های دانشگاهی و استانی نفر برگزیده جشنواره های تجسمی فجر و بینال های هنری مدرس نقاشی ایرانی در دانشگاه پیام نور و علمی و کاربردی

22 0 8,620
محفل نقاشی و گرافیک
70X110CM
تشعیر ،اکرولیک وطلا روی فیبر 110در 70
14 0 5,643
محفل نقاشی و گرافیک
38X53CM
اکرولیک روی فیبر 53در 38
16 0 6,292
محفل نقاشی و گرافیک
65X140CM
اکرولیک روی فیبر 140در 65
16 0 4,003
محفل نقاشی و گرافیک
اکرولیک روی فیبر 100سانتیمتر در 100سانتیمتر عنوان اثر :ققنوس
11 0 3,127
محفل نقاشی و گرافیک
90X40CM
از مجموعه کوزه ها شماره 3 اکرولیک روی فیبر 90×40سانتیمتر
9 0 2,880
محفل نقاشی و گرافیک
80X130CM
از مجموعه کوزه ها شماره 2 اکرولیک روی بوم 80×130سانتیمتر
7 0 2,812
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
از مجموعه کوزه ها شماره 1 اکرولیک روی بوم 100×100سانتیمتر
9 0 2,449
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
اکرولیک روی فیبر ابعاد 100سانتیمتر در 100سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ساناز عیدی وندی
majid emadi
مهدی شعبانی رضی