1. محمد ابراهیم مرادی
    Follow
  2. بیش از 60 نمایشگاه انفرادی و جمعی مدیر مسول آموزشگاه تجسمی مدیر مسول نگارخانه دبیر اولین انجمن تجسمی کرج داوری جشنواره های دانشگاهی و استانی نفر برگزیده جشنواره های تجسمی فجر و بینال های هنری مدرس نقاشی ایرانی در دانشگاه پیام نور و علمی و کاربردی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شبنم شهرستانی
لیندا
بیتا محمدیان