1. مسعود محبی
    Follow
10 2 5,174
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:الف قامت یار
7 1 4,217
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد20*20. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:مهر
8 2 4,675
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:هارمونی رنگ
6 1 4,328
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:پدر
11 1 4,926
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:فریاد
13 1 4,921
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*100. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:رهایی
11 2 4,513
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر: رحمت اللعالمین
10 3 4,288
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:نینوا
9 1 4,159
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:کریم
10 2 4,294
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:الله
9 1 7,212
محفل خوشنویسی
50X70CM
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:عروج
5 1 3,797
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:رحمن
9 1 4,300
محفل خوشنویسی
کاغذ دست ساز آهار مهره. تذهیب استاد خیرآبادی با طلای ۲۴عیار .
11 1 4,493
محفل خوشنویسی
کاغذ آهار مهره دست ساز. تذهیب استاد خیرابادی ابعاد35*50
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سید بهراد میردوستی
mohsen1357
محسن رمضانی