1. مسعود محبی
    Follow
9 2 4,346
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:الف قامت یار
6 1 3,504
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد20*20. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:مهر
7 2 3,744
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:هارمونی رنگ
5 1 3,534
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:پدر
10 1 4,101
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:فریاد
12 1 4,024
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*100. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:رهایی
10 2 3,795
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر: رحمت اللعالمین
9 3 3,635
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:نینوا
8 1 3,460
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:کریم
9 2 3,528
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:الله
8 1 5,794
محفل خوشنویسی
50X70CM
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:عروج
4 1 3,198
محفل خوشنویسی
اثر نقاشیخط آبستره. ابعاد70*50. تکنیک ترکیب مواد نام اثر:رحمن
8 1 3,384
محفل خوشنویسی
کاغذ دست ساز آهار مهره. تذهیب استاد خیرآبادی با طلای ۲۴عیار .
10 1 3,627
محفل خوشنویسی
کاغذ آهار مهره دست ساز. تذهیب استاد خیرابادی ابعاد35*50
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسن قره گوزلو
محمدرضاحباب
بهروزمخلصی