1. مریم جمشیدی عینی
    Follow
#راز دلبر دوبیتی مریم جمشیدی
#هوای دیدنت مریم جمشیدی عینی
#ماهی کوچولو شعر کودک مریم جمشیدی
#جانا تو بدان آه و فسون از دل مجنون مریم جمشیدی
#قطار شعر کودک مریم جمشیدی عینی
#بادبادک شعر کودک مریم جمشیدی عینی
#چتر شعر کودک مریم جمشیدی عینی
#فکر پریشان مریم جمشیدی عینی
#آبنبات شعر کودک مریم جمشیدی عینی
#عقل را کس یار نیست مریم جمشیدی
#عشق را زنده کنم مریم جمشیدی
#آن جور که دل دید... شعر: مریم جمشیدی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

گلستان
سعید نادمی
minoosahaf-moghadam